O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 24.12.2015
Uporaba do:
Datum vpisa: 13.01.2016
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - Stopnje rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in OOS.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.12.2019 [!] 15.01.2020
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (neuradno prečiščeno besedilo) 28.12.2019 15.01.2020
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 14.01.2019
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 22.12.2018 24.12.2019 14.01.2019
Sklep o določitvi načina izračuna cen plemenitih kovin 11.10.2002 26.10.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12