O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (21) : Prikaži vse priloge (21)
Uporaba od: 01.01.2015
Uporaba do: 31.12.2017
Datum vpisa: 24.12.2015

Dopolnjen pravilnik se uporablja že za leto 2015, če je obračun DDPO predložen po 23.12.2015.
Pravilnik se uporablja za davčna obdobja, ki se zaključijo do 31.12.2017.

Priloga 1 - Obrazec DDPO.pdf
Priloga 2 - Metodologija za izpolnjevanje obrazca DDPO.pdf
Priloga 3 - Metodologija za predl. podatkov iz BS, IPI oziroma podatkov iz drugih ustreznih poročil.pdf
Priloga 3a - Podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv.pdf
Priloga 4 - Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb.pdf
Priloga 5 - Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube.pdf
Priloga 6a - Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2.pdf
Priloga 7a - Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj.pdf
Priloga 7b - Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj.pdf
Priloga 8 - Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje.pdf
Priloga 9 - Podatki v zvezi z olajšavo za donacije.pdf
Priloga 10 - Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka.pdf
Priloga 11 - Podatki v zvezi s povečanjem ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka.pdf
Priloga 13 - Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami.pdf
Priloga 14 - Podatki v zvezi z opr.nab.stor. in NDS z območij oz. držav z davčno ugodnejšim režimom.pdf
Priloga 15 - Podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami.pdf
Priloga 16 - Podatki v zvezi s TC pri poslovanju med povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2.pdf
Priloga 17 - Podatki v zvezi s TC pri poslovanju med povezavnimi osebami po 17. členu ZDDPO-2.pdf
Priloga 18 - Podatki v zvezi s sprem. izplačil udel. dobička delavcem in podatki v zvezi z olajšavo ....pdf
Priloga 19 - Podatki v zvezi z ustvarjenimi dobički in izgubami iz naložb v DTK.pdf
Priloga 20 - Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 55
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine ('dostava-obdavčljivi dohodki' - neuradno prečiščeno besedilo) 28.12.2019 [!] 15.01.2020
Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 15.01.2020
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (PZDavP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 31.12.2019
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ('obračun DDPO' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 30.12.2019
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ('obračun DOHDej' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 30.12.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 55