O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (21) : Prikaži vse priloge (21)
Uporaba od: 01.01.2015
Uporaba do: 31.12.2017
Datum vpisa: 24.12.2015

Dopolnjen pravilnik se uporablja že za leto 2015, če je obračun DDPO predložen po 23.12.2015.
Pravilnik se uporablja za davčna obdobja, ki se zaključijo do 31.12.2017.

Priloga 1 - Obrazec DDPO.pdf
Priloga 2 - Metodologija za izpolnjevanje obrazca DDPO.pdf
Priloga 3 - Metodologija za predl. podatkov iz BS, IPI oziroma podatkov iz drugih ustreznih poročil.pdf
Priloga 3a - Podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv.pdf
Priloga 4 - Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb.pdf
Priloga 5 - Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube.pdf
Priloga 6a - Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2.pdf
Priloga 7a - Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj.pdf
Priloga 7b - Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj.pdf
Priloga 8 - Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje.pdf
Priloga 9 - Podatki v zvezi z olajšavo za donacije.pdf
Priloga 10 - Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka.pdf
Priloga 11 - Podatki v zvezi s povečanjem ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka.pdf
Priloga 13 - Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami.pdf
Priloga 14 - Podatki v zvezi z opr.nab.stor. in NDS z območij oz. držav z davčno ugodnejšim režimom.pdf
Priloga 15 - Podatki v zvezi s posojili med povezanimi osebami.pdf
Priloga 16 - Podatki v zvezi s TC pri poslovanju med povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2.pdf
Priloga 17 - Podatki v zvezi s TC pri poslovanju med povezavnimi osebami po 17. členu ZDDPO-2.pdf
Priloga 18 - Podatki v zvezi s sprem. izplačil udel. dobička delavcem in podatki v zvezi z olajšavo ....pdf
Priloga 19 - Podatki v zvezi z ustvarjenimi dobički in izgubami iz naložb v DTK.pdf
Priloga 20 - Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (PZDavP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2019 02.07.2019
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 07.05.2019 08.05.2019
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 07.05.2019 08.05.2019
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 07.05.2019 07.05.2019
Seznam držav in jurisdikcij, ki jim ob izpolnitvi pogojev, opredeljenih v pravnih instrumentih za avtomatično izmenjavo informacij, Republika Slovenija namerava zagotavljati informacije o finančnih računih 03.01.2019 27.03.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43