O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (2) :
Uporaba od: 17.05.2014
Uporaba do: 12.06.2020
Datum vpisa: 13.05.2014
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - Zgled revizorjevega poročila o preiskavi drugih zadev, ki niso računovodski izkazi, predstavljeni v poročilu o finančnem položaju in poslovanju in položaju dolžnika (sprejet okvir računovodskega poročanja so slovenski računovodski standardi).pdf
Priloga 2 - Zgled revizorjevega poročila o danem zagotovilu, povezanem s pregledom Sporazuma o finančnem prestrukturiranju in pogojev za njegovo uveljavitev.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 51
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide 11.07.2020 16.07.2020
Stališče 16 - Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba 01.01.2011 [!] 11.07.2020 16.07.2020
Stališče 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 13.06.2020 19.06.2020
Stališče 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki 13.06.2020 18.06.2020
Stališče 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje 13.06.2020 17.06.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 51