O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 28.12.2013
Uporaba do: 29.07.2015
Datum vpisa: 03.01.2014

Posebnost glede uporabe po 7. členu prehodne določbe ZASP-F:
- 122.a, 122.b, 122c, spremenjen 127. in spremenjen 132 se uporablja za za posnetke izvedb in fonograme, na katerih izvajalec in proizvajalec fonogramov 1. novembra 2013 še uživata varstvo po do sedaj veljavnih določbah zakona, ter za posnetke izvedb in fonograme, ki bodo nastali po tem datumu;
- če ni v pogodbi o prenosu materialnih pravic izvajalca na proizvajalca fonogramov določeno drugače, se domneva, da ta pogodba, sklenjena pred 1. novembrom 2013, velja tudi če izvajalec po do sedaj veljavnih določbah zakona na dan 30. oktobra 2011 ne bi bil več varovan;
- spremenjen 60. člen se uporablja za glasbena dela z besedilom, pri katerih sta glasba ali besedilo 1. novembra 2013 varovana v vsaj eni državi članici Evropske unije in za glasbena dela z besedilom, nastala po tem datumu;
- prejšnji odstavek ne posega v nobeno dejanje uporabe, storjeno pred 1. novembrom 2013. Osebe, ki so pred 1. novembrom 2013 v dobri veri pridobile pravice na glasbenem delu z besedilom, obdržijo te pravice še naprej.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL - neuradno prečiščeno besedilo) 29.03.2020 [!] 18.03.2020
ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP - neuradno prečiščeno besedilo) 19.10.2019 08.10.2019
ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP - neuradno prečiščeno besedilo) 22.10.2016 18.10.2019 13.10.2016
ZAKON O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC (ZKUASP) 22.10.2016 [!] 13.10.2016
ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP - neuradno prečiščeno besedilo) 30.07.2015 21.10.2016 05.08.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8